Erotiskt innehåll

På IX.nu klassificerar vi innehållet på profilerna.

Klassificeringen gäller enbart bilder samt video på din privata profil, och inte eventuella loger du är medlem av. Vi använder klassificeringen för att säkra att Erotikfiltret på IX.nu fungerar som det skall, så att alla kan ha en profil på IX.nu utan att nödvändigtvis bli påtvingat erotiskt material.

Det hela fungerar som sådan att varje gång du laddar upp en bild eller en film till din profil, eller dina albums, så skall du upplysa om innehållet är erotiskt.

Erotiskt innehåll definierar vi på IX.nu som material som innehåller scener där könsorgan, bröst eller sexuell aktivitet uppträder. Om din bild innehåller detta skall du bekräfta detta när du laddar upp, och därefter klassificerar vi din profil som en profil innehållande "erotiskt innehåll".

Detta gör det lättare för andra som söker detsamma att hitta din profil och dess innehåll, liksom det säkrar att profiler som absolut inte söker erotiskt innehåll kan undgå att se detta. Inställningarna i ditt erotikfilter avgör om du själv önskar att se profiler med erotiskt innehåll.

Erotikfiltret hittar du överst på din skärm. Erotikfiltret kan ställas i 3 olika positioner, där du genom att välja positionen helt längst till vänster får visat allt innehåll på IX.nu - utan filter. Genom att välja den mittersta positionen får du visat erotisk innehåll med ett bildfilter, så att du inte kan se innehållet tydligt på bilderna. Genom att välja position helt till höger blir alla bilder med erotisk innehåll bortsorterade.

Det är viktigt att du kommer ihåg att kategorisera ditt innehåll korrekt när du laddar upp bilderna eller filmerna. Vårat klassificeringsteam övervakar allt innehåll som sänds in 24 timmar om dygnet, för att säkra att eventuella fel blir rättade direkt.

Om du upprepade gånger klassificerar ditt innehåll fel kommer detta betyda att du blir utesluten från alla sökresultat i en period på 7 dagar.